Liên hệ

Để chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin album, thông tin nghệ sĩ hoặc ảnh: Vui lòng gửi thông tin chính xác đến địa chỉ info@billboardvn.vn bao gồm tên của nghệ sĩ và album cũng như đính kèm liên kết thông tin bị sai sót từ trang web của chúng tôi.

 

Liên hệ quảng cáo hoặc bạn có bất kì câu hỏi nào khác xin vui lòng liên hệ Bộ phận thông tin tại: info@billboardvn.vn